Winkelwagen....
Winkelwagen is leeg!
Zoeken...
Schaakcursus
Klanten login
Emailadres
Wachtwoord
Abonneer op onze nieuwsbrief
Altijd als eerste op de hoogte van acties en aanbiedingen, abonneer op onze nieuwsbrief!

 

Home - Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Schaakcursus.com is de online shop van P. Bodewes te Groningen en onderdeel van Morphy’s Outlaw, schaaklessen.

1.0 Overeenkomst
Wanneer de koper produkten koopt van Morphy’s Outlaw gaan koper en verkoper een overeenkomst aan die wettelijk bindend is.

2.0 Levering
Produkten worden aangeboden zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen. Meestal is dit nog op dezelfde dag mogelijk. Morphy’s Outlaw draagt zorg voor een gedegen “aflevering” van de bestelde goederen.

3.0 Prijzen
De prijzen vermeld in de webshop zijn allen inclusief BTW.

4.0 Betalingen
Betaling geschied normaliter middels een storting op de bank maar kan ook via paypal of met een creditcard.

5.0 Garantiebepaling
Morphy’s Outlaw garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid

6.0 Privacy
Morphy’s Outlaw zal de persoonsgegevens van de koper zeer vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Morphy’s Outlaw alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het zenden van eigen (e-mail)post bij webshop aanbiedingen of nieuws.

7.0 Overmacht
Bij overmacht kan de overeenkomst ontbonden worden. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Morphy’s Outlaw kan worden verlangt zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen, bedrijfsstoring, stakingen en wanprestatie van de E mail server.

8.0 Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Morphy’s Outlaw (als verkoper / leverancier) en de koper is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslist door de bevoegd Nederlands rechter in het vestigingsgebied van Morphy’s Outlaw, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 

Deze site en alle inhoud ©2007 Morphy's Outlaw
Email: schaakcursus@home.nl